Intructie zenders inscannen voor Amiko ontvangers:

Ga naar MENU via Menuknop op afstandbediening
Ga in menu naar 'Systeem' en druk op OK
Ga hierna naar 'Fabrieksinstelling' en druk op OK
Kies nu 'Fabriekreset' en druk op OK -
'Wilt u werkelijk alles wissen?' kies nu Ja en druk op OK
Ga nu weer terug naar het menu via de Menu nop op de afstandbediening
Ga naar 'Installatie' en druk op OK
Kies 'Fastscan Satellite'en druk op OK
Zorg dat 'Search Type' op 'HD' staat
Zorg dat 'Auto DiseqC' 'Aan' staat.
Ga naar 'Start Search' en druk op OK
Nadat alle kanalen zijn ingescand drukt u aantal malen op 'exit'op de afstandsbediening

KLAAR!